top of page

NAGYREALIZMUS

Bányay Anna házai félmodernek. Nagyablakosak, de a keret fölé olykor timpanon kerül, kötetlen alaprajzúak, de kupola fedi le őket, sima homlokzatúak volnának, ha nem ékítené őket pillérutánzat vagy fogsoros párkány. Abból a korai korból valók, amely a modern funkciót óvatosságból még rejtegette, vagy abból a későbbi hazaiból, amely díszítést rakott rá, a kurzus ízléséhez igazodva.

Bányay Anna: Házaim sorozat. Harmadik ház. Rézkarc, akvatinta, 2012-2014

A tárgyválasztásból is látszik, hogy Bányay Anna szemlélete illúziótlan. Elég volna csak az Őrzők nagy ívűnek induló litográfiáját látni, a pesti, pompás, gőgös sarokházat, meg a tövében ülő két kerekes székes hajléktalant? koldust? – hogy ez kitessék.

Bányay Anna: Kint/Bent. Rézkarc, akvatinta, 2016

A fiatal grafikus azonban beljebb hatol térben és tartalomban. Kint/bent című kompozíciója fölényesen tapintatlan és némileg kajánság-gyanús is, amennyiben gondos alapossággal ábrázolja egy talán lágymányosi bérház homlokzatát, és egy másik lapon ugyanennek a háznak az udvari

nézetét.

Bányay Anna: Kint/Bent. Rézkarc, akvatinta, 2016

A homlokzat zárt és nyitott erkélyes, megmozgatott, sokablakos, ilyenre lehetett büszke itt a Karinthy Szalon környékén a jobb középosztály; a nem kevésbé részletezett udvari nézet körfolyosós (gangos), dísztelen és sivár.

Bányay Anna: Gáz van? I. Rézkarc, akvatinta, 2017

Bányay aztán még beljebbre visz bennünket. Hogy a Kende utca 5. enteriőrjének összedobált bútorai, dőlő kínai vázája, barokk csillárja kaotikusak, az még lehet egy könnyedén bohém esemény múló következménye. A gázégős cserépkályhák két lapja azonban súlyosabb. A II.-es számú körülcsövezett, bádogszerkezettel terhelt kubusa még csak azt a deklasszálódást mutatja fel, amelynek áldozatául estek ezek a hajdan fahasábos otthonosságot, mozdíthatatlan stabilitást sugalló építmények. A római I. felmagasodó, frízzel övezett, szinte mezopotámiai monumentalitásán azonban az oldalról ráakasztott toldalék már maga a felháborító felségsértés.

A napi fogyasztás nyomon követése közvetlenebb. Egy összenyomott sörösdoboz nagyban, arany keretben még inkább ünnepélyes, de a Hogyan élünk és Miből élünk két hűtőszekrénye meghökkentő, keresetlen, szókimondó. Az első zárva, ajtain firka és zavaros nyomtatványok, fecnik tömege, egész papírhalom a jól ismert mágnesek jóvoltából, a másik nyitva van, és részben üres, részben tele van kétes edények tömegével.

Ám mielőtt tovább mélyednénk a műanyagtálcák, gyanús flakonok és még gyanúsabb ételhalmok egzisztenciájában, fel kell fedeznünk, hogy korántsem nyomorábrázoló illusztrációkról van szó.

A mindössze tavaly diplomázott Bányay Anna mestere a hivatásának. Litográfiája titokzatos és tiszta, linóleummetszete artisztikus, míg rézkarcai határozottak és akvatintái bársonyosak volnának. Az utóbbi kettő azért feltételes módban, mert túlnyomórészt együtt alkalmazza a súlyokat hordó rézkarcot és a szemcsés technikája révén tűnődő akvatintát.

A homlokzaton csaknem feketévé mélyül az erkély, fehéren világít az ablakkeret, de az ellentétet békítően oldja a szürke pazar fokozatossága, az udvarnézeten szálkás a folyosókorlát és fenyegető sötétek az ajtók, de lefelé haladva halványul a korlát és meggyőző szürke átmenetek csillapítják a majdnem feketéket.

Talán a két jégszekrény-ábrázolás a legbravúrosabba. A külsőt olyan finom, mondhatni elegáns egyenletességgel vonja be az akvatinta puhasága, hogy erejét veszi minden rárakott karcos, elvadult firkának és kétes foltnak, a nyitott változaton meg világos, majdnem fehér keretek közé szorítva teremt józanul hétköznapi, ha nem éppen otthonos békét a nem kevésbé meleg faktúra.

Ez ennek a művészetnek alighanem a lényege. Nem alkuvó tárgyszerűség, amelyet emberivé old a lefegyverzően sokféle grafikai élmény, egyszersmind szakmai finomság, amelyet a valósághoz térít a realitásismeret. Az elődökben gondolkodva: teljesebb, mint évszázada a mozgalom ihlette naturalista-expresszionista grafika, és több, mint a megértő, békés humanizmus. Méreteitől függetlenül nevezhetjük nagyrealizmusnak.

Bányay Anna: Kint/Bent. Részlet

Bányay Anna: Házaim sorozat. Második ház. Rézkarc, akvatinta, 2012-14

Bányay Anna: Kende utca 5. Linóleummetszet, 2014

Bányay Anna: Hogyan élünk? Rézkarc, akvatinta, 2017

Bányay Anna: Miből élünk? Rézkarc, akvatinta, 2017

Bányay Anna: Küszöb. Karinthy Szalon, 2017. szeptember 15-ig

bottom of page