March 29, 2017

Sokáig sokan voltak (voltunk), akik nem értették Nádler István egykori színeváltozását. Azt a transzfigurációt, ha nem is megdicsőülést, de majdnem csodát, amelynek során az évtizedeken át konstruktivista, az izmus utódiskoláit is megjárt festő hirtelen vad, újexpresszív, újszenzibilis lett. Geometriája felszakadozott, metszően éles kontúrjai dühödten szabadosak lettek, színvilága áradó, ha nem tomboló – ezt jelezte a többféle...

August 25, 2016

Bikácsi Daniela: Talán csak költészet…

Bikácsi Daniela képei első pillantásra látványközelinek mutatkoznak. Távol-keleti formájú bárka egy messzire szűkülő víztükrön, egy határozott, ámbár sehova sem vezető Lépcső öt foka, Fűkötegnek nevezett inkább talán kazal, amelynek domború formáját furcsa sárga kötelek tartják össze.

         Annál inkább hajlamosak vagyunk bennük tájat, épületrészt, tárgytöredéket látni, mert a színvilágu...

May 19, 2016

Mindössze annyi történt, hogy Vojnich Erzsébet figurális lett. A festő, aki évtizedek óta elhagyott gyártermeket, üres medencéket, legjobb esetben dél-kelet-ázsiai romvárosokat festett, aki csaknem az absztrakcióig egyszerűsítette következetesen néptelen lépcső-, légelszívó- és oszlopsor-motívumait, most, mint kiderült, már öt éve csak figurákat átrázol.

         Vívókat, világhíres táncosokat és japán küzdősportolókat – de a v...

April 12, 2016

Filep Sándor festőművészt, a Magyar Művészeti Akadémia tagját nevezte ki a székesfehérvári Szent István Király Múzeum művészeti tanácsadójává a város polgármestere. Sokan politikailag befolyásolt konzervatív irányváltástól féltik a város képzőművészeti életét. Székesfehérvár 1963 óta, több mint fél évszázada a modern magyar képzőművészet egyik legfontosabb vidéki befogadó- és bemutatóhelye. A rendszerváltás előtt a Kovalovszky...

March 26, 2016

Különös élvezet felfedezni a Műterem akttal huszonöt utáni datálását. Mármint Barki Gergely falra tett felirata nyomán. Hiszen ezek után látnivaló, hogy ilyen vastag, lomha körvonalakat csak szemben, a huszonnyolcas mandolinos csendéleten, ilyen mélységesen komoly zöldeket csupán a huszonöt körüli Kalapos nőn lehet megfigyelni. A korábbi, tizennégyes dátum tehát – követhetjük a kurátort – bizonyára tévedés.

         Barki többs...

November 15, 2015

Elkötelezett, de gyenge festők persze Berlinben is voltak. Jakob Steinhardt, noha Matisse-nál is tanult, úgy festette meg a Munkásfelkelést huszonegyben, hogy befejezetlenségnek ható kapkodása, tisztázatlan színei éppen a tárgy dinamikáját lazítják szét. Mint nálunk az egykori szocialista művészcsoport némely tagja. Ernst Stern, egyébként Reinhardt és világhíres filmrendezők díszlettervezője kínosan elaprózott, fontoskodó lito...

June 27, 2015

Itt és most. Képzőművészet. Nemzeti Szalon 2015

Műcsarnok

Fogunk mi még találkozni azzal, hogy magyar kultúrfölény a Kárpát medencében! No, nem az egykori klebelsbergi gyakorlattal, ahol is a program a koncepción kívül pénzt, céltudatosságot, hozzáértést jelentett, s imígyen egyebek közt iskolahálózatot, egyetemépítéseket termett. Hanem annak nagyhangúan olcsó, mibe sem kerülő változatával, amely akkortájt irredenta egyletek és...

May 2, 2015

"Sors és jelkép". Erdélyi magyar képzőművészet 1920-1990

Magyar Nemzeti Galéria

Kérdés most már, hogy mennyire volt erdélyi magyar Tasso Marchini vagy Pop Aurél. A kétségkívül Erdélyben működő olasz festő hovatartozását még magyarázza a kísérőszöveg azzal, hogy a festőtárs Fülöp Antal Andor barátja volt, de a szilágysági görög katolikus pap fiának született Pop nacionáléja ennél bonyolultabb. Pesten tanult, Ady barátja volt, min...

April 2, 2014

Király Gábor Virág Judit Galéria

Elriasztó módon kezdi a mostani tárlat Király Gábor bemutatását. Akik nem ismerik a harmincöt éves festőt, az első csarnokban alighanem csak harsányságot, gorombáskodást és erőfitogtatást látnak. Mellesleg, aki ismerik, azok is. A vastagra mázolt szájak, az önkényes anatómia, a kimondatlan, de kísértő lumpenhangulat, meg a hatalmas lépték együtt soknak tetszik. Az értelmezetlenül hagyott, elnagy...

March 18, 2014

Csupa ismeretlen nevet fognak megtanulni. Dobai Székely Andor: született 1877.; a húszas évek végén eltűnt Párizs festőrengetegében. Erdőssy Béla, 1871-1928, inkább a főiskola látszattan és ábrázoló geometria tanáraként emlékezetes. Dienes János: 1909-től a debreceni Dóczi rajztanára, a lexikon szerint később visszavonult a gyümölcsösébe gazdálkodni. Ürmös Péter: szintén rajztanár a Dunántúlon és Pesten, Szentendrén hal meg ki...

Please reload

© 2023 by The Artifact. Proudly created with Wix.com