top of page

A FESTŐÁLLVÁNY REGÉNYE


Váli Dezső: Műterem, rosszkedvünk tele - A/2019/43

Ha valakinek eddig még nem tűnt fel, hogy mily gyanúsan emberformájúak Váli Dezső festőállványai, most rögtön a bejáratnál szembesülnie kell a tényekkel. A Godot Galéria egész ikonfalat rendezett be háromszor három kis olajképből, és az események-jellemek legalább olyan változatosak, mint az ortodox ikonosztázionokon.

Váli Dezső: Kilenc kicsi műterem A/2019/60

A legalsó, középső kép tűnődő figurája törékeny, védtelen és stabilitása bizonytalan, hiába próbálja ellensúlyozni csupaszürke dőlését egy bizonytalan sárga négyzet. Tőle jobbra (nincsenek külön címek: Kilenc kicsi műterem A/2019/53) erős, zsíros-lazán festett fekete vidékiség markolja maga előtt a majdnem üres vásznat. Van védekező, a képnégyszöget pajzsként tartó állvány, aztán hirtelenjében, éppen középen az epikus belelátás lehetősége megszűnik.

Lényegét tekintve állvány, fekete állványrészlet ez a középső tábla is, de a vakítóan fehér, alig körvonalazott képkocka úgy szakítja el egymástól az eszköz egyébként is dőlő alsó meg felső részét, úgy taszítja szét, hogy állvány helyett már csak drámát látunk, brutális, visszavonhatatlan szakadást.

Váli Dezső: Örök műterem. A/2018/46

A szerkezet-jellemek, ha tetszik, így egymás után regényt alkothatnának, kivált a nem kevésbé szórabírható a fekvő- és ülőalkalmatosságokkal. Váliról köztudott, hogy több mint három évtizede csak a műtermét festi, s benne az egykor barátságosan stafelájként ismert szerkezeten kívül egy ülő, vagy egy fekvőbútort. (Lásd: Archívum.) Amely utóbbit lehet éppen heverőnek, ágynak, de leghelyesebb mégis dikónak nevezni, mert kísértetiesen széttartó vékony lábai, majdnem gyanús, de semmiképp nem csomózott szőnyeg minőségű takarója ezt a bizonytalan etimológiájú népies kifejezést indokolják.

A négylábúak is élnek, ha nem is antropomorfak, mint az állványok. Még mindig a nyitó tablóhoz visszatérve, nem belemagyarázás felfedezni a mégiscsak sárga alapon (ha elkoszolódott alapon is) szürke, a dőlt lábaival inogni látszó asztal, meg a hasonlóképpen bizonytalan lábú, ámde vörös lapú, s ezáltal dinamikusnak tetsző asztal közötti különbséget, a legizgalmasabb azonban az az állapot, amikor ezek a bútorok, főleg a hálóhelyek, együtt jelennek meg, viszonyba kerülnek a festőállványokkal.

Váli Dezső: Szomorú műterem - A/2019/34

Amely együttes az együttvalósága ellenére sem éppen kedélyes. A Műterem, rosszkedvünk tele - A/2019/43 már a címével előkészíti az állvány majdnem szorongó magányát, amelyet aligha old fel az asztal világos, ámde elgörbülő síkja; még súlyosabb drámát sejtet a Lebegő műterem A/2018/54 komor, olykor katonaszín barnássága, de igazi feszültséget a távolodó, a távolban a képszéllel kíméletlenül elvágott állvány kelt. A Műterem búcsúzáson (a kötelező leltárszám A/2019/40) ez olyan végletessé válik, hogy az egyetlen motívum a szürke mezőben szürkén elveszni látszó heverő, de a motívumok leírása önmagában nem elegendő a látvány felméréséhez.

Kilenc kicsi műterem - A/2019/53/6

Váli finom, régóta érett piktúrájának erejét most is tisztán mutatják a csaknem nonfiguratív képek. Ez a festészet ugyan régóta a figurativitás szélén vonz magához, (lásd: Archívum), ha akarom, a derékszögű állványszerkezet, a kiterített bútorsíkok négyszögei, rombuszai éppen absztrakt kompozíciót is alkothatnak. A belelátás korántsem önkényes; az utca felőli falon lévő táblák tűnődő kékkel lazán kitöltött négyzetes síkja és nem kevésbé szabadon értelmezett fekete kerete ebben a rendszerben éppúgy lehet tűnődésbe oldott geometria, mint műteremablakra és képrámára való távoli emlékezés.

A lényeg azonban nem ez; a lényeg az a felismerhető és alig felismerhető elemeket megjelenítő magabiztos tapintat, céltudatos bizonytalanság, amely Váli Dezsőnél kompozícióban, színkezelésben és a megejtően álságos monotóniában megjelenik. Mert hiába az egyetlen téma harminc éve, hiába ennek is a látszólagos leegyszerűsítése: ez az első látásra egysíkú piktúra az élet teljességének megragadására képes.

A kamaszosan kihívó kiállításcím pedig jogos.

Váli Dezső: Kilenc kicsi műterem – A/2019/53

Váli Dezső: Kilenc kicsi műterem - A/2019/53/5.

Váli Dezső: Sivatagműterem ikonfal - A/2020/06

Váli Dezső: Szép képek. Godot, 2020. március 7-ig

Print: Népszava 2020. február 19., 11. old.

bottom of page